Tepegöz

Roman (2020)

Behey merdümek sürüsü, ey dertleri devindiren yağmacılar, size de selam! Behey vınlayan, çınlayan tekmil oklar size de, size de selam!
Cilveli, gönüllere sığmaz, şebnem gibi taze bir feryat kusuyorum tepeden aşağıya, ha ha ha! Kutsal, yüce niyetlerinin ortasına konuversin bu boğa kadar taş da! Aygırım taş, mızrağım taş, afferin sana! Yumuşak toprak önce bir cörrkk, arkasından hırrşşşş ediyor. Ve olay hızla büyüyor.

Dede Korkut Oğuznameleri'nin devi Tepegöz, bir taraftan Oğuz’a kök söktürüp, bir taraftan insani idealleri ve varoluşsal uyumu anlamaya çalışırken düşmanlığı, sürgünlüğü ve çaresizliği kendi bakış açısıyla anlatıyor.

Google Books

Çalışırken aldığım notlar.

Tepegöz